Polityka Prywatności

 

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://cz-dabrowka.pl.

 

Poniższy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez NZOZ Maria Nowak z siedzibą przy ul. Lęborskiej 9, 77-116 Czarna Dąbrówka (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od pacjentów i użytkowników strony internetowej.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej poprzez przesłanie do nas jakichkolwiek danych osobowych, użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować. Podczas korzystania z zasobów strony cz-dabrowka.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez naszą stronę internetową cz-dabrowka.pl i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie).
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony internetowej NZOZ Czarna Dąbrówka cz-dabrowka.pl.

Pliki „cookies” są stosowane przez NZOZ Czarna Dąbrówka w celu:

– ułatwienia nawigacji,
– dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Przeglądarka Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera, Internet Explorer, Vivaldi.

 

  

Klauzula informacyjna dla pacjentów

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NZOZ Czarna Dąbrówka

Administratorem Pana/i danych osobowych jest NZOZ w Czarnej Dąbrówce, ul. Lęborska 9 ,
reprezentowana przez kierownika placówki lek. med. Marię Nowak. Kontakt z Administratorem:
nzoz(at)cz-dabrowka.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem
ochrony danych (IOD):
ido_cz-d(at)pm.me

Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia
przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,
w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia
wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością
wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej,
w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z
15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony
żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim
przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak
również profilowania.